x

Cơ hội phát triển

Negotiable during interview :
CT3C Nam Cường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam:
Human resouces department:
27/7:

Mô tả công việc

EUP STONE luôn quan tâm và mở rộng cơ hội phát triển của mỗi nhân viên khi làm việc tại Tập đoàn. Công ty luôn ưu tiên việc phát hiện và bồi dưỡng hiền tài; không chỉ là cán bộ nguồn cho Tập đoàn

Ứng tuyển ngay
0972 488 886
Liên hệ