x

Đèn bàn đá cẩm thạch trắng Yên Bái || EUP STONE

Đèn bàn đá cẩm thạch trắng Yên Bái || EUP STONE

Đặc tính

  • Mã sản phẩm: ILT
  • Tên sản phẩm: Table lamp
  • Vật liệu chính: White marble
  • Kích thước: Yêu cầu của khách hàng

Mô tả sản phẩm

0972 488 886
Liên hệ