x

Môi trường làm việc

Negotiable during interview :
CT3C Nam Cường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam:
Human resouces department:
27/7:

Mô tả công việc

EUP STONE đề cao trải nghiệm của ứng viên và nhân viên khi gia nhập Tập đoàn; lấy sự công bằng, minh bạch và cấp tiến làm tiền đề cho các quy định, chính sách về nhân sự, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hài hòa.

Ứng tuyển ngay
0972 488 886
Liên hệ