x

Nhân viên sale

Negotiable during interview : Thoả thuận
CT3C Nam Cường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam: EUP Stone
Human resouces department: Nhân sự
27/7: 27/7/2022

Mô tả công việc

Ứng tuyển ngay
0972 488 886
Liên hệ