x

Chế độ đãi ngộ

Negotiable during interview :
CT3C Nam Cường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam:
Human resouces department:
27/7:

Mô tả công việc

EUP STONE xây dựng chế độ Lương, Thưởng và Phúc lợi dựa trên chính sách thu hút Hiền tài, kết hợp các khảo sát, nghiên cứu thị trường tại Việt Nam cũng như ngành nghề trong khu vực châu Á. 

Ứng tuyển ngay
0972 488 886
Liên hệ